Sub Bagian Keuangan

Pimpinan

Nama Pimpinan
ESY SULIASTUTY, SE
NIP
19740313 199903 2 002
Pangkat / Golongan
III/d, Penata Tingkat I
Pendidikan Terakhir
S-1 EKONOMI
Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas :

Penatausahaan keuangan, verifikasi dan laporan keuangan.

Fungsi :

 

  1. akan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;
  2. Melaksanakan urusan administrasi keuangan;
  3. Melaksanakan urusan kas dan gaji pegawai;
  4. Menyusun anggaran kas;
  5. lakukan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan tata usaha keuangan;
  6. Melaksanakan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
  7. Melaksanakan urusan yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
  8. Melaksanakan pembinaan staf;
  9. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
  10. tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

Data Staf
NO. NAMA NIP FOTO
1. Marrassari, S.IP 19740313 199903 2 002
2. Ya'kub, A.Md 19890623 201502 1 002
3. Indrawati, S.H 19701004 200701 2 025
4. Fivi Trianti, A.Md 19820712 201101 2 004